Kontakt

Wyłączny organizator targów Hair&Beauty Festival

WATS Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna Północna 15C
41-400 Mysłowice

NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.

Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855
SWIFT     PKOPPLPW

 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji!
Masz pytania? Skontaktuj się z Zespołem Organizacyjnym

Project Assistant Hair&Beauty Fair / Obsługa wystawców

KASIA SENCZEK
ksenczek@wats.pl
691-111-977

OLA URBAŃCZYK
aurbanczyk@wats.pl
601-255-026

Zobacz, gdzie odbywają się targi

sprawdź

Pobierz program

Pobierz